Strona główna » Pożyczka hipoteczna z nieruchomością jako zabezpieczeniem

Pożyczka hipoteczna z nieruchomością jako zabezpieczeniem

przez Redakcja pytanieomieszkanie.pl

Czym jest kredyt hipoteczny większość klientów polskich banków wie, chociaż znajdą się zapewne osoby, dla których nie będzie jasne rozróżnienie między tym produktem finansowym, a zbliżonym do niego kredytem mieszkaniowym. Nazwa „pożyczka hipoteczna” może wywołać jednak większe zastanowienie u korzystających z usług bankowych. Pora rozwiać wątpliwości.

Czym jest pożyczka hipoteczna?

W przypadku kredytu hipotecznego sprawa jest jasna: to udzielane przez bank finansowanie, które klient może przeznaczyć na zakup domu lub mieszkania. Ma ono charakter długoterminowy (maksymalnie do 30-35 lat), a zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość, którą kredytobiorca nabywa ze środków wypłaconych mu przez bank. Jest to więc kredyt, który klient może wydać na określony z góry cel.

Inaczej sprawa ma się z kredytem konsumpcyjnym – ten może zostać spożytkowany w dowolny sposób (np. na remont mieszkania, kupno samochodu lub nowej lodówki, czy wyjazd na egzotyczne wakacje).

Stosując pewne uproszczenie można stwierdzić, że pożyczka hipoteczna stanowi połączenie obu wymienionych wcześniej produktów finansowych: kredytu hipotecznego i konsumpcyjnego. Jest to finansowanie, udzielane klientowi po spełnieniu przez niego określonych warunków, które można spożytkować na dowolny cel (co czyni ją podobną do kredytu konsumpcyjnego), zabezpieczone hipoteką nieruchomości należącej do kredytobiorcy (wspólny mianownik z kredytem hipotecznym).

Pożyczka hipoteczne – Atrakcyjna alternatywa dla kredytu konsumpcyjnego

• Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości o nieobciążonej hipotece
• Główną zaletą produktu jest oprocentowanie o kilka procent niższe w porównaniu do kredytu konsumpcyjnego w takiej samej wysokości

Właściciele nieruchomości, które nie zostały zakupione ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego lub już w pełni spłaconych, a więc o nieobciążonej hipotece, mogą potraktować pożyczkę hipoteczną jako interesująca alternatywę dla dostępnych na rynku produktów kredytowych. Szczególnie wtedy, gdy poszukują źródła finansowania znaczniejszych wydatków: zakupu samochodu, wakacji życia lub całkowitego remontu domu.

  Planujemy zakup mieszkania - Wilanów doskonałą inwestycją

Pożyczka hipoteczna może okazać się dla nich wyjątkowo korzystna, ponieważ nie tylko pozwala na uzyskanie wysokiej kwoty, ale też jej oprocentowanie wypada atrakcyjniej w porównaniu do kredytu konsumpcyjnego czy samochodowego – może być niższe nawet o kilka procent. Jest tak dlatego, że nieruchomość stanowi dla banku pewne zabezpieczenie kredytu. W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej może być nie tylko dom lub mieszkanie, ale również działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną.

Z uwagi na fakt, że pożyczka hipoteczna może zostać przeznaczona przez kredytobiorcę na dowolny cel, jest także określana mianem kredytu niecelowego. Oprócz niższego oprocentowania, finansowanie to ma także kolejną zaletę – okres kredytowania jest dłuższy w porównaniu do kredytów konsumpcyjnych i może wynosić – zależnie od banku udzielającego pożyczki – maksymalnie nawet 25 lat.

To, że pożyczka hipoteczna obciąża hipotekę nieruchomości, nie oznacza, że właściciel traci w jakimś stopniu prawo do dysponowania swoim mieszkaniem, domem lub działką; może je nawet sprzedać (chociaż w takim przypadku trzeba wystąpić do kredytodawcy o wystawienie salda zadłużenia, na którego podstawie nabywca wpłaca do banku określoną kwotę w celu zwolnienia hipoteki). Tylko w przypadku, gdy kredytobiorca zalega ze spłatą rat, a wszelkie próby rozwiązania tej sytuacji przez bank zawodzą (np. restrukturyzacja zadłużenia), traci on prawo własności nieruchomości, które przechodzi na mocy egzekucji komorniczej na instytucję finansową udzielającą kredytu. Trzeba jednak podkreślić, że taka sytuacja ma charakter skrajny i ostateczny, a tym samym zdarza się rzadko.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z pożyczki hipotecznej?

• Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla osób pełnoletnich o stabilnej sytuacji zawodowej, będących właścicielami nieruchomości o nieobciążonej hipotece;
• Do innych warunków, które muszą one spełnić, aby otrzymać środki, należy m.in. limit wieku osiągniętego na koniec okresu kredytowania

  Zakup nowego mieszkania w Krakowie – którą dzielnicę wybrać?

Działające na polskim rynku banki opracowały odrębne wytyczne dotyczące udzielania pożyczek hipotecznych. Część z nich jest podobna w większości z nich, toteż zasady te dobrze przybliżyć na przykładzie jednej z ofert: db Pożyczki Hipotecznej w Deutsche Bank Polska.

Mogą po nią wystąpić pełnoletnie osoby zatrudnione na umowę o pracę (na czas określony przy minimum pół roku pracy w aktualnym miejscu zatrudnienia i nieokreślony), jak też prowadzące własną działalność gospodarczą (ich firma musi działać nieprzerwanie na rynku przez 2,5 roku) i wykonujące tzw. wolne zawody. Klient nie musi mieć polskiego obywatelstwa, lecz musi spełnić wymóg limitu wieku osiągniętego na koniec okresu kredytowania, który w polskim oddziale Deutsche Bank wynosi 70 lat.

Pożyczka zaciągnięta na dowolny cel, zabezpieczona hipoteką, może wynosić do 70 procent wartości nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie, ale przynajmniej 50 tys. złotych. Bank wypłaci środki w polskiej walucie lub w euro. Deutsche Bank nie wprowadził minimalnego okresu kredytowania, zaś maksymalny okres pełnej spłaty wynosi 25 lat dla klientów nieprowadzących własnej działalności gospodarczej oraz wykonujących wolny zawód.

Okres kredytowania dla przedsiębiorców zależny jest od kwoty pożyczki i wynosi do 7 lat przy 100 tys. zł oraz 20 lat w przypadku kwoty powyżej 100 tys. zł. Do uzyskania pożyczki niezbędne jest przedłożenie w banku dokumentu potwierdzające tytuł własności nieruchomości oraz odpis z księgi wieczystej. Bank przed zawarciem umowy dokonuje oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy oraz przeprowadza wycenę wartości domu, mieszkania lub działki, która ma stanowić zabezpieczenie wypłacanego finansowania.

Może Cię zainteresować: