Pralko-suszarka o głębokości 46 cm, ale pojemność 8 kg!
Pralko-suszarka o głębokości tylko 45 cm
Suszarka czy pralko-suszarka?