Strona główna » Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – czym jest i dlaczego warto ją podpisać?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – czym jest i dlaczego warto ją podpisać?

przez Redakcja pytanieomieszkanie.pl

Sprzedajesz czy kupujesz mieszkanie, dom? Jest dużo formalności do załatwienia. Jedną z nich jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Chociaż jest nieobowiązkowa, to warto zdecydować się na jej podpisanie. Dlaczego?

Umowa określana mianem przedwstępnej zawierana jest przed podpisaniem umowy właściwej, czyli przyrzeczonej.

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest zawierana pomiędzy kupującym i sprzedającym. To porozumienie stanowi dla obu z nich pewnego rodzaju zabezpieczenie. Z możliwości sporządzania takich porozumień korzysta się przede wszystkim przy okazji kupna nieruchomości w inwestycjach, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby przedmiotem umowy były innego rodzaju obiekty czy przedmioty.

Jakie informacje powinna zawierać umowa?

Prawidłowo sporządzona umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości powinna zawierać kilka elementów, które będą niezbędne przy dochodzeniu swoich praw w przypadku ewentualnego niewywiązania się którejś ze stron. Dobrze przygotowane porozumienie powinno zawierać:
1. miejsce i datę sporządzenia;
2. jednoznaczne dane identyfikacyjne obu stron;
3. przedmiot umowy – w przypadku nieruchomości należy podać informację o powierzchni, adresie i numerze księgi wieczystej;
4. kwotę, na którą opiewać będzie właściwa umowa;
5. termin podpisania umowy przyrzeczonej;
6. informacje o zadatku i zaliczce;
7. podpisy obu stron;
8. lista załączników (opcjonalnie).

Sporządzona w ten sposób umowa jest ważna, jednak warto zabezpieczyć się skuteczniej, sporządzając kontrakt w postaci aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego

Zawarcie umowy w obecności notariusza daje podstawę do złożenia roszczenia w księdze wieczystej, co powinno być solidnym zabezpieczeniem przed nieuczciwym sprzedawcą. Warto także mieć świadomość tego, że w przypadku niewywiązania się z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, dopiero wtedy, gdy jest ona aktem notarialnym, zyskuje się prawo do wejścia na drogę sądową.

  Czy to dobry moment na kupno mieszkania?

Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną?

Zakup nieruchomości – umowa przedwstępna

Przede wszystkim dlatego, że tego typu umowa stanowi zabezpieczenie wykonalności przyszłej transakcji zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Gwarancją tą jest w głównej mierze – wspomniany wyżej – zadatek, który wpłacany jest przez stronę chcącą zakupić lokal będący przedmiotem umowy. Dlaczego jest to tak istotne? W przypadku, gdy do podpisania właściwego porozumienia nie dojdzie z winy kupującego, traci on wpłacone zabezpieczenie. Jeśli natomiast to sprzedający nie wywiąże się z kontraktu, jest on zobowiązany do wypłacenia stronie poszkodowanej dwukrotności zadatku. Z tego właśnie powodu przy okazji zakupu nieruchomości nie warto walczyć o to, by był on jak najniższy. Na temat sporządzania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości mogą Państwo przeczytać w artykule: www.expander.pl/sporzadzamy-umowe-przedwstepna-sprzedazy-nieruchomosci/
Rozwiązanie jest korzystne także z innych powodów: sprzedający pozbywa się konieczności szukania nabywców, natomiast kupujący może mieć pewność, że rzeczywiście kupi lokal, a cena nie zostanie podniesiona.

Podsumowanie

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości to coś, o co zdecydowanie warto zadbać. Stanowi ona formę zabezpieczenia dla obu stron, szczególnie wtedy, jeśli sporządzana jest w postaci aktu notarialnego.

Może Cię zainteresować: